Ljubljana
MGML

Tomaž Jurca: Plečnik in sveto

Ob razstavi 'Plečnik in sveto' je izšel katalog, v katerem je avtor dr. Tomaž Jurca raziskal Plečnikovo pojmovanje svetega.

"Dela arhitekta Jožeta Plečnika so bržkone najboljša priča o njegovem pojmovanju svetega, saj so kot molitev, v kateri se skrivajo vsa njegova prepričanja, vodila in načela. Pri Plečniku se namreč sveto ne navezuje zgolj na arhitektovo religioznost, ampak tudi na njegovo umetnost, na njegova osebna prepričanja, življenjske nazore in moralo. Ta področja so pri Plečniku vseskozi tesno prepletena, meja med njimi pa je pogosto težko določljiva. V luči pogostih razprav o potrebi po ločitvi Plečnikove vere in umetnosti velja torej najprej poudariti, da je našega velikega arhitekta težko razumeti, če omenjeni sferi obravnavamo ločeno. Tako vera kot umetnost sta za Plečnika sveti in mu pomenita iskanje najvišjega dobrega, moralno neoporečnega, nedotakljivega, lepega in ljubljenega," je ob tem zapisal dr. Tomaž Jurca.

Format: 160x250 mm, mehka vezava
Jezik: slovenski in angleški
Število strani: 52
ISBN: 978-961-94350-6-9 


Cena: 15 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

PLEČNIK IN SVETO

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor

Avtor besedila: dr. Tomaž Jurca
Produkcija kataloga: Maja Kovač

Fotografije: dokumentacija MGML, dr. Tomaž Jurca, Matevž Paternoster, Anja Škerjanc, Jitka Dvořáková, Narodna galerija v Pragi
Oblikovanje: Bojan Lazarevič, Agora Proars
Prelom: Marjan Božič

Jezikovni pregled: Katja Paladin (slo), Matic Šavli (eng)
Prevod v angleščino: dr. Tomaž Jurca

Tisk: R-tisk
Naklada: 300
Ljubljana, 2018

Tomaž Jurca: Plečnik in sveto

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se