Ljubljana
MGML

Andrej Hrausky: Plečnikova arhitektura v Ljubljani

Knjiga 'Plečnikova arhitektura v Ljubljani', ki jo je napisal Andrej Hrausky, sicer tudi sam arhitekt, avtor več knjig in poznavalec Plečnikovega dela, prinaša celovit pregled Plečnikovega dela v slovenski prestolnici, po avtorjevih besedah pa skuša knjiga predvsem "razložiti Plečnikovo arhitekturo: kako jo gledati, kako videti in kako razumeti".

Knjiga celostno predstavi arhitekturo in drugo ustvarjanje arhitekta Jožeta Plečnika, ki je podobo današnje Ljubljane ustvarjal od leta 1921, ko se je iz Prage vrnil v rojstno Ljubljano, pa vse so njegove smrti leta 1957. Njen knjižni predhodnik je vodnik Plečnikova Ljubljana, ki so ga leta 1997 izdali Janez Koželj, Damjan Prelovšek in Andrej Hrausky in je med ljubitelji Plečnikovega dela hitro pošel.

Pomen pregledne knjige o Plečnikovi arhitekturi v Ljubljani so prepoznali številni podporniki in pokrovitelji, ki so s finančno podporo, nekateri pa tudi s svojim vloženim delom in materialom omogočili izid knjige: Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana, BTC City, Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA, Zavarovalnica Triglav, Grafika Gracer, GRAFO LIT, Atelje Galerija, Baumit Slovenija, Lafarge, M Sora in Arcadia svetila.

Knjiga je sočasno izšla v slovenski in angleški izdaji, v trdi vezavi ter obsega 304 strani.

Plečnikova arhitektura v Ljubljani
ISBN 978-961-93900-8-5

Plečnik's Architecture in Ljubljana
ISBN 978-961-93900-9-2


Cena: 34 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

KOLOFON
Andrej Hrausky
Plečnikova arhitektura v Ljubljani

Založnika:
Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor
Galerija DESSA, zanjo Maja Ivanič, direktorica

Urednik: Andrej Hrausky
Tekst: Andrej Hrausky

Lektoriranje: Marjeta Vozlič
Fotografije: Arhiv MGML, Arhiv SEM, Andrej Hrausky, Andrej Peunik, Miran Kambič, Peter Naglič, Zgodovinski arhiv Ljubljana
Oblikovanje: ŽakPrinčič

Tisk: Grafika Gracer
Naklada: 1000 izvodov
Ljubljana, 2017

Andrej Hrausky: Plečnikova arhitektura v Ljubljani
© Dokumentacija MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se