Ljubljana
MGML

M_oder

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane odpiramo vrata predstavitvam odličnih seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog.
"M_oder je projekt, kjer te naučijo komunicirati svoja odkritja v javnosti tako, da so razumljiva najširšemu krogu ljudi. Poleg predstavitve mojih rezultatov raziskovalnega dela sem s sodelovanjem pri M-odru pridobil tudi mentoriranje, v procesu katerega sem spoznal veščine retorike, javnega nastopanja in artikulacije svojih rezultatov na atraktiven način. Osebno mi je bila najbolj všeč generalka, saj sem dobil jasne povratne informacije, kaj lahko še dodelam, popravim, da je moja predstavitev izpadla še bolje." (Luka Kropivnik)
M-oder - @Andrej Peunik
@Andrej Peunik

@Andrej Peunik

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane mladim ponujamo podporo pri razvijanju veščin javne predstavitve svojega raziskovalnega dela. Kandidate za predstavitev povabimo na razgovor, posredujemo jim gradivo in jih povabimo, da pod mentorstvom pripravijo predstavitev. Predavanje v muzeju, ki ga promoviramo, je brezplačen javni dogodek.

V letu 2022 smo projekt nadgradili s sodelovanjem z Univerzo v Ljubljani in skupno akcijo (Spre)govori znanost na M_odru. Univerza omogoča snemanja predstavitev, ki jih objavljamo na teh straneh.


Mladi raziskovalci, naš skupni cilj je, da boste na predstavitvi sproščeni in samozavestni, ter da boste svoja odkritja z lahkoto predstavili na zanimiv in navdušujoč način.

Prvi korak do vaše predstavitve je, da nam pošljete kratek povzetek vaše naloge. Še posebej bomo veseli tem, ki se navezujejo na kulturno dediščino, matične muzejske vede, zanimajo pa nas tudi interdisciplinarno zastavljene naloge. Dodajte nekaj stavkov o sebi in vse skupaj pošljite na naslov janja.rebolj@mgml.si.


PRETEKLA PREDAVANJA:


[M_oder] Ines Žganec: France Tomažič, prvi diplomant Plečnikove šole v Ljubljani

Predstavitev magistrskega dela z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

Mlada umetnostna zgodovinarka Ines Žganec je opus arhitekta Franceta Tomažiča raziskovala za svojo magistrsko nalogo na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Nekatere ugotovitve njene naloge lahko vidite na aktualni razstavi o pionirju funkcionalizma v arhitekturi pri nas v Plečnikovi hiši, na tokratnem predavanju M_odra pa bo Ines Žganec z nami delila glavne uvide in poudarke svojega raziskovanja. Več o predavanju


[M_oder] Metod Zupan: Boji za prilastitev Stadiona: Analiza pojavljanja koncepta javnega v projektu prenove Stadiona za Bežigradom

Metod Zupan se je v svojem diplomskem delu Boji za prilastitev Stadiona : Analiza pojavljanja koncepta javnega v projektu prenove Stadiona za Bežigradom posvečal problematiki Stadiona, ki je od leta 2009 uradno prepoznan kot kulturni spomenik državnega pomena, že od leta 2007 pa ne služi svojemu namenu ter propada. Več o predavanju


[M_oder] Robert Rener: Topografija srednjeveške Ljubljane v odkritjih med 1955 in 2019

Sredi dvajsetega stoletja je Milko Kos v svojem delu o topografiji srednjeveške Ljubljane predstavil podobo mesta, kot so ga takrat videli zgodovinarji in arheologi. Opisal je, kje so stale različne zgradbe, kako se je mesto s svojimi trgi razvijalo, kako so trge povezovali ulice in mostovi in kako je bilo mesto utrjeno z obzidjem in gradom. Odkar je nastal Kosov zapis, pa so arheologi in zgodovinarji prišli do številnih novih odkritij. Več o dogodku


[M_oder] Kaja Cajhen: Cosimo de' Medici kot mecen – primer palače Medici-Riccardi

Kaj vemo o Cosimu de' Medici, zgodnjerenesančnem naročniku umetniških del ter njegovi firenški palači Medici-Riccardi?

Več o dogodku


[M_oder] Tim Prezelj: Ilustracija kot ustvarjalka biološke in medicinske znanosti

“Vsaka znanost se začne kot filozofija in konča kot umetnost; nastane s hipotezo in se pretaka v dosežek.” William James Durant, The Story of Philosophy, 1926

Več o dogodku

"Izkušnja je bila vsekakor zelo prijetna, tekom celotnega procesa pa sem se naučil izpopolnil veščine, ki mi bodo koristile tako v poklicnem, kot tudi zasebnem življenju. Predvsem sem izostril občutljivost za približanje publiki, primerno pripravo predstavitvenega gradiva prilagojeno ciljnemu občinstvu in osnove retoričnega nastopa. Sodelovanje v projektu priporočam vsem, ki želite svoje področje in delo predstaviti širši publiki in morda koga pritegniti v vaš svet raziskovanja. Program je posebej koristen za študente, ki želijo na prijazen in sproščen način pridobiti dodatna znanja in veščine javnega nastopanja." (Tim Prezelj o M_odru)[M_oder] Lojze Žust: Metoda globokega učenja za napovedovanje poplavljanja morja

Tudi raziskovalno delo je lahko dobra zgodba!

Lojze Žust, doktorski študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani in prejemnik študentske Prešernove nagrade, bo predstavil svoje magistrsko delo, v katerem se je lotil napovedovanja poplav na slovenski obali. Zelo aktualna tema ga je pritegnila, ker odpira številna raziskovalna vprašanja, zanimiva s stališča računalniškega vida.


Več o dogodku


M_Oder maraton - 16. 3. 2022

Predstavitev magistrskih nalog Prešernovih nagrajencev Univerze v Ljubljani 2021


Gašper Gajšek in Klara Rešetič z UL NTF: Zasnova in razvoj večdisciplinarne blagovne znamke

Aljaž Kavčič z UL FMF: Mikroskopija in senzorika skozi sipajoča tkiva z uporabo optičnih mikroresonatorjev


Maša Vozlič z UL FFA: Vpliv fosfonskih prevlek na biokompatibilnost fluorescenčnih nanodelcevMatej Milijaš Jotić z UL BF: Mehanizem delovanja insekticidnih proteinskih kompleksov iz gobe bukov ostrigar (pleurotus ostreatus) na membrane črevesnega epitela ličink koruznega hrošča (diabrotica virgifera virgifera)


Ester Premate z UL BF: Raziskovanje prehranjevalnih spletov v ekstremnih okoljih: primer podzemnih rakov na območju Dinaridov
[M_oder] Katarina Kokalj: Gledalec kot (so)storilec

Katarina Kokalj je leta 2015 diplomirala na Oddelku za fotografijo na Fakulteti za aplikativne študije. V času študija je sodelovala na različnih samostojnih in skupinskih fotografskih razstavah, bila je tudi štipendistka Mestne občine Ljubljana za nadarjene študente. Kasneje je študijsko pot nadaljevala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani – smer komunikologija, kjer je za svojo magistrsko nalogo prejela katedrsko nagrado Hanna Hardta za izstopajoče študijske dosežke. Danes je zaposlena kot svetovalka v agenciji za odnose z javnostmi in korporativno komuniciranje. Pri svojem delu najraje soustvarja kreativne projekte, pri katerih lahko prispeva svoja znanja in izkušnje s področja vizualnega komuniciranja in fotografije.

Več o dogodku

Kongovska borca sredi gozda, posneta z infrardečim fotografskim filmom © Richard Mosse

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se