Ljubljana
MGML

Dragica Čadež: Zgodba o lesu in glini

Akademska kiparka Dragica Čadež v slovenski umetniški oziroma kulturni prostor zaznamuje z veliko ustvarjalno energijo. Skozi avtorsko prepoznavno likovno govorico, je ustvarila obsežni opus različnih serij, ciklov in posameznih del, tako javnih kot zasebnih skulptur.

Razstava, ki je bila na ogled v Mestni galeriji Ljubljana, in obsežno urejen katalog se strokovno ter vizualno natančno in ustrezno poglobita v izbran neverjetno bogat in vsebinsko ter likovno zaokrožen opus, kar omogoča videti in začutiti kiparkino ustvarjalno energijo, kontinuiteto ustvarjanja ter pristnost oziroma iskrenost likovnega jezika. Natančen pregled in analiza vseh pomembnejših del akademske kiparke Dragice Čadež, razporejenih v kiparske cikle, dokazuje veliko pestrost avtoričinih umetnin.  

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednik kataloga: Sarival Sosič
Besedilo: Sarival Sosič
Angleški prevod: Veronika Fürst Ažman
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Boris Gaberščik, fotoarhiv Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Marko Aljančič, Jaka Bregar, Egon Kaše, Boštjan Lapajne, Matija Pavlovec, Marko Tušek, Janko Prelovec, Tihomir Pinter, Miroslav Zdovc, Joco Žnidaršič, Polona Demšar, Iztok Ameršek, arhiv umetnice, Andrej Peunik (postavitev razstave)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Katalog je podprla: Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
Januar 2021

Cena: 15 €
Število strani: 219
ISBN: 978-961-6969-40-6


Dragica Čadež: Zgodba o lesu in glini
© Andrej Peunik / MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se