Ljubljana
MGML

Marjan Gumilar: CUTS

Pri konceptualni zasnovi pregleda slikarstva Marjana Gumilarja v Mestni galeriji Ljubljana smo se osredotočili na problematiziranje in tematiziranje enega od njegovih bistvenih konstitutivnih elementov, korelata v procesu gradnje slikovnega polja – pojma reza kot funkcijskega predpogoja montaže v različnih legah in likovnih relacijah, ki je bil izhodiščno vpet že v njegove zgodnje kolaže in je postal integralna metoda dela njegovih novih vizualizacij.

Gumilar je med več kot tridesetletnim delovanjem obšel minimalizem, konceptualizem ter druge smeri in pojave sodobnih umetniških praks, ker ni pristajal na slogovne opredelitve, ki bi usmerjale kreativna dejanja in ga omejevale pri svobodi umetniškega ustvarjanja. Vrsto let je bil zavezan avtonomiji barve in barvnemu kolorizmu v abstraktnih pojavnih oblikah, zadnja leta je njegovo slikarstvo reducirano na spopade črnin in belin ter njunih odtenkov v izrazito poudarjenem problematiziranju razmerja med objektom in sliko.

Katalog, ki je izšel ob razstavi vsebuje tudi besedili dr. Tomislava Vignjevića in Lilijane Stepančič.

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednica kataloga: Mateja Podlesnik
Besedila: Tomislav Vignjević, Lilijana Stepančič, Mateja Podlesnik
Angleški prevod: Arven Šakti Kralj Szomi, Tamara Soban
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Andrej Peunik, Boris Gaberščik, Damjan Švarc, arhiv umetnika
Dokumentacija: MG+MSUM, Dokumentacija – arhiv; arhiv umetnika
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Katalog je podprla: Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
Junij 2019

Cena:15 €
Število strani: 123
ISBN: 978-961-6969-31-4


Marjan Gumilar: CUTS
© Andrej Peunik / MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se