Ljubljana
MGML

Po prekopu je obstajal samo še "naš" svet

Razstava in spremljajoči katalog vabi odkrivanju vrste zgodovinskih in geografskih povezav med Evropo (zlasti z njenimi Vzhodi) in Bližnjim vzhodom, predvsem z Egiptom, pri čemer uporabljamo Sueški prekop kot sprožilec za razmislek. Po prekopu… želi spodbuditi razpravo o omenjenih povezavah in njihovih odsevih v zrcalu sedanjega trenutka ter razmišljanje o vprašanjih, ki izhajajo iz zgodbe o prekopu in razpletajo koncentrične kroge referenc, pripetljajev in srečanj, ki so se plast za plastjo nalagali v 150 letih, odkar je bil prekop predan svojemu namenu.

Vsa ta vprašanja so tudi danes relevantna prav toliko, kot so bila v različnih odločilnih trenutkih skozi celotno skupno zgodovino, od vprašanj orientalizma (in njegove nesporne povezave z Orientom Evrope), migracij, beguncev in težav, ki jih imamo s tem, da bi gostoljubju povrnili nekdanjo veljavo, naravnih virov, ki tičijo tako v jedru tekmovalnosti med imperiji kot v srži nacionalističnih diskurzov, ekosistemov, ki so zaradi posegov človeka za vedno spremenjeni, in še bi lahko naštevali.

V sklopu razstave so se predstavili umetniki: Ibrahim Ahmed, Amado Alfadni, Meriç Algün, Pavel Brăila, Chto delat?, Shatha Al-Deghady, Marianne Fahmy, Iulia Toma. 


Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednika kataloga: Raluca Voinea, Ovidiu Tichindeleanu
Besedilo:  Mona Abouissa, Ovidiu Tichindeleanu, Raluca Voinea
Urejevanje besedil: Lenka Đorojević
Slovenski  prevod: Marjana Karer
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Lektoriranje angleškega jezika: Ana Čavić
Fotografije: Andrej Peunik (postavitev)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Katalog je podprla: Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
Maj 2020

Cena:15 €
Število strani: 139
ISBN: 978-961-6969-37-6


Po prekopu je obstajal samo še "naš" svet
© Andrej Peunik / MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se