Ljubljana
MGML

Živi objekt

Na razstavi vizualnih, zvočnih in interaktivnih instalacij so se predstavile uveljavljene umetnice: Špela Petrič, Maja Smrekar, Saša Spačal, Robertina Šebjanič in Polona Tratnik, ki že desetletja delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije, v polju obsežnega in mnogokrat problematičnega termina »bioumetnost«.

Številni izmed razstavljenih projektov so bili izvedeni v laboratorijih kot plod interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki s področij naravoslovnih in humanističnih znanosti, vsi pa so plod dolgotrajnih procesov in raziskav. Ponujali so vpogled v odnos med človekom, živaljo in rastlino v luči heterogenosti, hibridnosti, skupnega ustvarjanja, interkognicije in vzporedne evolucije, znotraj katerih pojma subjekt in objekt postaneta pretočna, saj je tudi človek na primer reduciran na celico/telo/objekt in kot takšen material za obdelavo.


Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane /Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin
Za Mestno galerijo Ljubljana: Alenka Gregorič
Urednica: Alenka Trebušak
Besedila: Laura Benítez Valero, Ingeborg Reicle, Alenka Trebušak
Angleški prevod: Urban Belina, Manca Gašperšič
Slovenski prevod: Manca Gašperšič, Maja Lovrenov
Lektura Angleščine: Ana Čavić, Gloria Custance
Lektura slovenščine: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Andrej Peunik (postavitev), Miha Turšič (59-61, 63-65), Miha Fras (67-68), Miha Godec (71-74), Hana Jasić (79,81), Karolina Prica, Fotoarhiv Galerije Kapelica (93-94, 96), Fotoarhiv Galerije Kapelica (99), Saša Spačal, arhiv umetice (100-101), Robertina Šebjanič, arhiv umetnice (108,121), Fotoarhiv Matadero (109,113), Robertina Šebjanič & Gjino Šutić, arhiv umetnikov (114-115), Maria Eugenia Serrano Díez, Fotoarhiv CA2M Madrid (122), Polona Tratnik, arhiv umetnice (125-127, 129-130, 133-135, 137-138, 140-141)
Reprodukcije na straneh 76-77 (Miha Turšič), 90 (Maja Smrekar, Aljaž Vesel & Anja Debello), 106 (Tina Ivezić, Fotoarhiv Kamizdat)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
December 2020

Cena: 15 €
Število strani: 146
ISBN 978-961-6969-43-7


Živi objekt
© Andrej Peunik / MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se