Ljubljana
MGML

Jože Barši: Učenje in pozabljanje

Razstava Učenje in pozabljanje, ki smo jo v Mestni galeriji Ljubljana gostili leta 2021, je bila prva večja samostojna predstavitev arhitekta, kiparja in pedagoga Jožeta Baršija po letu 2013. Prinašala je vpogled v ustvarjalčevo najnovejšo umetniško produkcijo, navezovala pa se je tudi na njegovo prejšnje umetniško ustvarjanje, ki je pomembno pripomoglo k razvoju slovenske sodobne umetnosti po letu 1990.

Baršijeve umetniške prakse so bile vselej konceptualno naravnane v širjenje mej razumevanja umetniškega dela. V minulih letih je tako negiral koncept umetniškega dela kot reprezentativnega estetskega predmeta in se vse bolj ukvarjal z vprašanji prezentacije človekove misli kot avtonomnega umetniškega objekta ter kako tako umetniško delo gledati, misliti in brati. V svojem najnovejšem projektu se v okviru raziskovanja delovanja človekovega razmišljanja dotakne dveh pomembnih dejavnikov, učenja in pozabljanja, ki ju na razstavi sooči v njuni nepogrešljivi soodvisnosti.

Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin
Za Mestno galerijo Ljubljana: Barbara Sterle Vurnik
Urednica: Barbara Sterle Vurnik
Besedilo: Barbara Sterle Vurnik
Angleški prevod: Arven Šakti Kralj Szomi
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Andrej Peunik
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Cicero d.o.o. Ljubljana
Naklada: 300


Cena: 15 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

Jože Barši: Učenje in pozabljanje
© Andrej Peunik / MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se