Ljubljana
MGML

SAMO U la la ! Samostojna - skupinska razstava

Osnovna težnja ustvarjanja umetniških del je vedno individualistična. Začenja se z osebno akcijo, stopnjevano v subjektivno umetniško delovanje. Ta subjektivna raven pokriva vsa čustva, ideje, racionalnost, cilje in vrednote. Z novodobnimi trendi neobremenjeno umetnost ustvarja samonikli umetnik Samo.


15,00 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

Trajanje Razstave: 1. 7. 2021–28. 8. 2021
Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin
Za Mestno galerijo Ljubljana: Barbara Sterle Vurnik
Urednik kataloga: Sarival Sosič
Besedilo- Dnevnik: Sarival Sosič
Angleški prevod: Veronika Fürst Ažman, Tina Škoberne
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Dejan Habicht, Borut Kranjc, Martin Podrzavnik, Antonio Živkovič, arhiv avtorja, Andrej Peunik (postavitev razstave)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Cicero d.o.o. Ljubljana
Naklada: 300


Oktober 2021
Število strani: 145
ISBN 978-961-6969-47-5

Nakup publikacije >> shop.mgml

SAMO U la la ! Samostojna - skupinska razstava

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se