Ljubljana
MGML

Jasna Hribernik: l'avenir

Publikacija je zasnovana kot sprehod skozi bogat ustvarjalni opus Jasne Hribernik, filmske režiserke in ene pomembnejših slovenskih intermedijskih ustvarjalk, ki že več desetletij uspešno deluje v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Osredotoča se na njeno več desetletno delovanje na področju umetniškega videa, video prostorov in projekcij, večmedijskih, svetlobno-zvočnih instalacij, prostorskih intervencij, vse do novejših 3D animacij, novomedijskih objektov. Sledi razvoju njene misli o dilemah o času, o odnosu družbe do napredka, okolja, spomina in prihodnosti. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del se posveti projektu l'avenir v Mestni galeriji, drugi se osredotoča na njeno preteklo produkcijo. Pisci strokovnih besedil v katalogu so: Barbara Sterle Vurnik, Barbara Borčić, Miha Colner. Besedila osvetljujejo avtoričino umetniško prakso od konca 80. let pa do danes. Lotijo se zgodovinjenja njenih opusov v širšem kontekstu slovenske video in intermedijske umetnosti. Spremlja jih tudi bogata fotodokumentacija.


15 €

Trajanje razstave: 7. 3. 2023–2. 5. 2023
Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin
Za Mestno galerijo Ljubljana: Barbara Sterle Vurnik
Urednik kataloga: Barbara Sterle Vurnik
Besedila: Barbara Sterle Vurnik, Barbara Borčić, Miha Colner
Angleški prevod: Arven Šakti Kralj Szomi
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Dokumentacija: Arhiv umetnika
Fotografije: Damjan Kocjančič, Blaž Gutman, Damjan Švarc
Oblikovanje in prelom: Novi kolektivizem
Tisk: Fotolito Dolenc, Ljubljana
Naklada: 200

April 2023
Cena: 15 €
Število strani: 104
ISBN 978-961-6969-53-6


Nakup publikacije >> shop.mgml

Jasna Hribernik: l'avenir

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se