Ljubljana
MGML

Tugo Šušnik: Kvazimodo (1971-2017)

Zdi se, da Tugo Šušnik ne bi mogel radikalneje in z več samoironije opredeliti svojega štiriinštiridesetletnega javnega umetniškega delovanja, kot je to storil z izbranim, metaforičnim naslovom svoje pregledne razstave, ki jo pooseblja slovita figura Kvazimoda iz Hugojevega romana Notredamski zvonar.

Pri formuliranju svojih slikarskih postopkov je Šušnik, dosledno zavezan ideji svobode, pogumno vstopal v polje sodobne likovne umetnosti in vzpostavljal lastne, izvirne konceptualne mehanizme odslikavanja problematizirane tematike.

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednica kataloga: Mateja Podlesnik
Besedili: Robert Inhof, Mateja Podlesnik
Angleški prevodi: Arven Šakti Kralj Szomi, Petra Zaranšek (lektura Dean DeVos)
Lektoriranje slovenskega jezika: Petra Zaranšek
Fotografije: Matevž Paternoster, Jendo Štoviček, Boris Gaberščik, Marko Tušek, Andrej Peunik, arhiv umetnika
Dokumentacija: Moderna galerija, Ljubljana; Mateja Podlesnik
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
2018

Cena: 15 €
Število strani: 138
ISBN: 978-961-6969-25-3


Tugo Šušnik: Kvazimodo (1971-2017)
Tugo Šušnik: Kvazimodo (1971-2017), 2018 © Andrej Peunik/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se