Ljubljana
MGML

GREMO NAPREJ! Slovenska fotografija 1990-2015

Sodelujoči umetniki: Dragan Arrigler, Primož Bizjak, Rajko Bizjak, Bojan Brecelj, Jure Breceljnik, Božidar Dolenc, Jure Eržen, Saša Fuis, Boris Gaberščik, Tomaž Gregorič, Irena Herak, Lado Jakša, Manca Juvan, Žiga Koritnik, Peter Koštrun, Miško Kranjec, Branko Lenart, Tomaž Lunder, Milan Pajk, Herman Pivk, Janez Pukšič, Bojan Radovič, Klavdij Sluban, Tone Stojko, Jože Suhadolnik, Jendo Štoviček, Jane Štravs, Aleksandra Vajd & Hynek Alt, Tanja Verlak, Franci Virant, Antonio Živkovič.

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednik: Alenka Trebušak
Besedili: Brane Kovič, Sarival Sosič
Prevodi v angleščino: David Limon, Manca Gašperšič
Lektura slovenskega besedila: Petra Zaranšek
Fotografije: Arhivi umetnikov, Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, Arhiv KD Nova Gorica, Andrej Peunik
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d. o. o., Ljubljana
Naklada: 400
2017

Cena: 15 €
Število strani:227
ISBN: 978-961-6969-20-8


GREMO NAPREJ! Slovenska fotografija 1990-2015
GREMO NAPREJ! Slovenska fotografija 1990-2015, 2017 © Andrej Peunik/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se