Ljubljana
MGML

Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka

"Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka" je večleten raziskovalni in kuratorski interdisciplinarni projekt, ki sta ga zasnovali Alenka Gregorič, umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana in KC Tobačna 001 (MGML), in Suzana Milevska, v Makedoniji živeča neodvisna kustosinja in umetnostna teoretičarka.  

Predstavljeni umetniki: Azra Akšamija, Luchezar Boyadjiev, Yane Calovski & Hristina Ivanoska, Nemanja Cvijanović, Vlasta Delimar, Goran Đorđević, Stano Filko, Andreas Fogarasi, Liljana Gjuzelova & Sašo Stanojkoviќ, Jusuf Hadžifejzović, Flaka Haliti, Albert Heta, IRWIN, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Ivan Moudov, Ilona Németh, Vesna Pavlović, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Tadej Pogačar, Slaven Tolj, Goran Trbuljak + Začasna Študijska soba: Dragoljub Raša Todosijević, Jugoslovenska dokumeta, Podroom, ArtLeaks, L. Logar, Támas St. Auby, Miklosz Erdely & Indigo Group, Artpool. 

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednici kataloga: Alenka Gregorič & Suzana Milevska
Besedilo: Alenka Gregorič & Suzana Milevska
Besedila o umetniških delih: umetniki, Sadra Bradvić, Pierre Courtin, Lucia Gregorová Stach, Vladiya Mihaylova, ArtLeaks, at al.
Prevodi v slovenski jezik: Tamara Soban
Lektoriranje angleškega jezika: Dean J. DeVos
Fotografije: umetniki (razen, kjer je fotograf eksplicitno naveden)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 400
2015

Cena: 20 €
Število strani: 173
ISBN: 978-961-6969-07-9


Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka
Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka, 2015 © Andrej Peunik/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se