Ljubljana
MGML

Bojan Gorenec: Kako slike prihajajo (slikarstvo 1979-2014)

Pregledna razstava slikarja in grafika v Mestni galeriji Ljubljana je bila po prvem prikazu Gorenčevega dela v Moderni galeriji leta 1990 (Slikarstvo 1982–1990) eden od njegovih večjih  razstavnih projektov, v katalogu pa je pospremljena z njegovim teoretskim prispevkom o statusu slikarstva danes ter študijo dr. Tomislava Vignjevića.

Naslov razstave "Kako slike prihajajo" se nanaša na njegovo zgodnejše ustvarjanje, na čas samostojne razstave z enakim naslovom v Galeriji ŠKUC leta 1982, saj je bil tudi nadaljnji potek njegovega ustvarjanja utemeljen na refleksiji in obravnavanju medija, njegovih izraznih možnosti in specifik slike v času, nasičenem s podobami, ter vprašanju vznika podobe. 

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednica kataloga: Mateja Podlesnik
Besedilo: Tomislav Vignjević
Lektoriranje slovenskega jezika: Petra Zaranšek
Angleški prevod: Arven Šakti Kralj Szomi
Bibliografija: Moderna galerija, Ljubljana, arhiv umetnika
Fotografije: Miha Benedičič, Jaka Bregar, Boris Gaberščik, Matevž Paternoster
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
2015

Cena:  15 €
Število strani:142
ISBN: 978-961-6969-06-2


Bojan Gorenec: Kako slike prihajajo (slikarstvo 1979-2014)
Bojan Gorenec: Kako slike prihajajo (slikarstvo 1979-2014), 2015 © Andrej Peunik/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se