Ljubljana
MGML

Jannis Kounellis

Umetnikovo motrenje prostora seže preko fizičnih omejitev galerije. Sleherni razstavni projekt je zanj nov izziv. Specifična prostorska razdeljenost Mestne galerije v nadstropja je botrovala prvim odzivom in razmisleku o kar najskladnejšem organiziranju prostora, zato se je odločil uporabiti samo eno nadstropje, v katerem bodo dela iz različnih časovnih obdobji združena v avtonomno vizualno celoto.

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednica kataloga: Alenka Gregorič
Besedila: Bruno Corà, Alenka Gregorič, Brane Kovič
Lektoriranje slovenskega jezika: Petra Zaranšek
Angleški prevodi: Tamara Soban, Arven Šakti Kralj Szomi
Italijanski prevodi: Janja Zavrtanik
Fotografije: Matevž Paternoster (razen, kjer je fotograf naveden)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
2013

Cena: 15 €
Število strani: 106
ISBN: 978-961-6587-92-1


Jannis Kounellis
Jannis Kounellis, 2013 © Andrej Peunik/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se