Ljubljana
MGML

Pot skozi skulpturo

Po razstavi se potuje in odkriva čustveno in formalno izpovedna podoba skulptur, ki kljub raznovrstnosti učinkujejo kot veliko likovno delo z različnimi postajami razumevanja, prepoznavanja, asociativnosti in domišljije.

Sodelujoči umetniki: Dragica Čadež, Mirsad Begić, Matjaž Počivavšek, Rene Rusjan, Roman Makše, Mirko Bratuša, Metod Frlic, Darko Golija, Damijan Kracina, Boštjan Drinovec in Marco Juratovec.  

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednik kataloga: Sarival Sosič
Spremna študija: Sarival Sosič
Lektoriranje slovenskega besedila: Petra Zaranšek
Angleški prevod: Nina Levick
Lektoriranje prevoda: Dean J. DeVos
Fotografije: Matevž Paternoster
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
2012

Cena: 20 €
Število strani: 149
ISBN: 978-961-6587-82-2


Pot skozi skulpturo
Pot skozi skulpturo, 2012 © Andrej Peunik/MGML