Ljubljana
MGML

Zmago Lenárdič: Podrsavanje

Kam se v odnosu do obstoječe stvarnosti umešča razstava Shuffle (Podrsavanje)? Lenárdič je bil vedno kritičen in pronicljiv opazovalec stvarnosti, njenih vsakdanjosti, reprezentacij in teoretičnih interpretacij, predvsem pa avtor, ki je v svojo ustvarjalno prakso vpeljeval zavest o spremenjeni zaznavi in razmislek o statusu (slikarske) podobe, ki se je »socializirala« v širokem območju vizualne kulture.  

Lenárdič se v svoji ustvarjalni praksi zoperstavlja konvencijam pogleda. V ozadju vsega, kar počne, je v resnici intelektualna emancipacija umetniške podobe in vprašanje, kako lahko znotraj izenačevanja podob umetniška podoba ohrani svojo drugost, kako v dominacijo stvarnega vpelje igrivost fikcije in gledalca aktivno vplete v njeno učinkovanje.

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednica kataloga: Mateja Podlesnik
Besedilo: Nadja Gnamuš
Jezikovni pregled slovenskega besedila: Petra Zaranšek
Angleški prevod: Tamara Soban
Fotografija: Damjan Švarc (razen, če je navedeno drugače)
Dokumentacija: Arhiv umetnika
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašič
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
2010

Cena: 12 €
Število strani: 99
ISBN: 978-961-6587-71-6


Zmago Lenárdič: Podrsavanje
Zmago Lenárdič: Podrsavanje, 2010 © Andrej Peunik/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se