Ljubljana
MGML

255 804 km2

Odločitev, da kar najbolje predstavimo prerez produkcije umetnikov mlajše generacije iz dežel, ki so nekoč pripadale isti državi, nas sooči predvsem z vprašanjem kako narediti »listo« imen umetnikov, s katerimi bi se želeli srečati, oziroma za katere drugi mislijo, da bi jih morali srečati.  

Predstavljeni umetniki: Ervin Babić, Aleksandra Domanović, Dušica Dražić, Neda Firfova, Bekim Gllogu, Ibro Hasanović, Gjorgje Jovanovik, Verica Kovačevska, Arman Kulašić, Mladen Miljanović, Alban Muja, Fatmir Mustafa – Carlo, Andrea Palašti, Vedran Perkov, Renata Poljak, Danilo Prnjat, Irena Sladoje, SofijaSilvia, son:DA, Small but Dangers, Ivana Smiljanić, Mladen Stropnik, Goran Škofić, Marko Tadić, Nikola Uzunovski, Katarina Zdjelar, Lulzim Zeqiri, Velimir Zernovski. 

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
V sodelovanju z:  Hilger BrotKunsthalle, Dunaj
Urednici kataloga: Alenka Gregorič, Mateja Podlesnik
Uredniško sodelovanje: Ajdin Bašić
Besedila: Alenka Gregorič, avtorji
Lektoriranje slovenskega jezika: Petra Zaranšek
Angleški prevodi: Tamara Soban
Lektoriranje angleškega jezika: Dean DeVos
Fotografije: Dejan Habicht (postavitev), umetniki (razen, kjer je fotograf eksplicitno naveden)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 600
2011

Cena: 15 €
Število strani:198
ISBN: 978-961-6587-73-0


255 804 km2
255 804 km2, 2011 © Andrej Peunik/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se