Ljubljana
MGML

PRRRRRRR

Avtorice, ki so se predstavile na razstavi v Mestni galeriji Ljubljana, bodisi šele dobro vstopajo v polje sodobne vizualne tvornosti ali so s konsistentnim pristopom, javnimi nastopi in pomembnimi, tudi mednarodnimi nagradami že vidno in odmevno opozorile na svoje delo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Nekatere od njih so z artikuliranim vizualnim besednjakom in problematizacijo aktualnih perečih vprašanj in občutljivih, tabuiziranih tem dvignile v zadnjem času nemalo neupravičenega prahu v širši slovenski srenji.

Sodelujoče umetnice: Suzana Brborović, Špela Čadež, Olja Grubić, Duša Jesih, Simona Semenič & Nada Žgank, Maja Smrekar.  


Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednica kataloga: Mateja Podlesnik
Besedilo: Mateja Poodlesnik
Angleški prevod: Tamara Soban
Lektoriranje angleškega jezika: Ana Čavić
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Andrej Peunik, avtorice
Dokumentacija: Arhivi umetnic
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
2018

Cena: 15 €
Število strani: 116
ISBN: 978-961-6969-28-4


PRRRRRRR

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se