Ljubljana
MGML

Inside Out

"Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka" je večleten raziskovalni in kuratorski interdisciplinarni projekt, ki sta ga zasnovali Alenka Gregorič, umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana in KC Tobačna 001 (MGML), in Suzana Milevska, v Makedoniji živeča neodvisna kustosinja in umetnostna teoretičarka.

Pomemben del projekta "Narobe obrnjeno" predstavlja analizo obstoječih teoretičnih in kritičnih umetnostnih praks, ki se jih lotevajo srednje- in vzhodnoevropski umetniki, umetniške skupine, raziskovalci in institucije in ki se osredotočajo na kritiko aktualnih modelov institucij in njihovih programov ter na delovne pogoje v umetniški produkciji.  

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednici kataloga: Alenka Gregorič & Suzana Milevska
Besedila: Zdenka Badovinac, Ivana Bago, Angela Dimitrakaki, Alenka Gregorič & Suzana Milevska, Vít Havránek, Zoran Erić, Nina Möntmann, Gerald Raunig, Hito Steyerl, Vladimir Vidmar
Uvodno besedilo: Alenka Gregorič & Suzana Milevska
Lektoriranje angleškega jezika: Dean J. DeVos
Fotografije: umetniki (razen, kjer je fotograf eksplicitno naveden)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Kerschoffset d.o.o., Zagreb
Naklada: 400
2017


Inside Out

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se