Ljubljana
MGML

Spremljevalni program ob razstavi Knjiga. Znanje. Razum.

V okviru letošnje velike razstave dosežkov zgodnjega novega veka v Ljubljani smo za vas pripravili vrsto brezplačnih strokovnih predavanj.

None
© Andrej Peunik/MGML

14. januar ob 18.00
Moški v čipkah in visokih petah 
Dr. Irena Žmuc, avtorice razstave, bo predavala o spremembah oblačilne kulture v 17. stoletju, ki so, zlasti pri moških, nakazovale velike družbene spremembe: absolutizem vladarja in najemniška vojska sta spremenila moškega-viteza-vojaka v moškega-izobraženca.   

30. januar ob 18.00
500 let rojstva Adama Bohoriča in 16. stoletje v Posavju
Alenke Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice bo predavala o burnem 16. stoletju, ki je stoletje kmečkih uporov, turških vpadov, raznih bolezni in protestantizma. Vse to je močno zaznamovalo tudi območje ob reki Savi, ki ga danes poimenujemo Posavje, po njem pa je že od ustanovitve poimenovan tudi regijski muzej – Posavski muzej Brežice.

11. februar ob 18.00
Potovanje cesarja Karla VI po Kranjski 1728
Dr. Eva Holz bo predavala o cesarjevem potovanju na Kranjsko, Goriško, v Trst in Reko, ter njegovem poklonu deželnim stanovom.

10. marec ob 18.00
Ženske in črna umetnost
Dr. Anja Dolinar bo orisala predstavo o ženskah in njihovi vlogi v družbi. Čeprav je zgodovina skušala ženske prikazati le kot matere, gospodinje, zveste vernice, imamo tudi posameznice, ki so stale na čelu tiskarn, knjigarn, druge pa so bile zveste bralke (že Trubar jih hvali!). Knjige, ne le kuharske, so bile del njihovega vsakdanjika. 

12. maj bo 18.00
Dragulji iz Zoisove zbirke mineralov
Dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije bo predaval o bogati zbirki plemenitih mineralov Žige Zoisa.

12. maj ob 18.30
Giovanni Antonio Scopoli - 250 let njegovih knjižnih izdaj
Dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije bo predaval o naravoslovcu svetovnega formata, ki je kot prvi objavil znanstveno delo o naravi Slovenije. 

9. junij ob 18.00
Veliki koraki medicine med renesanso in razsvetljenstvom
Prof. dr. Zvonka Slavec bo predavala o nepregledni množici novosti v medicini ter prispevkih slovenskih zdravnikov v času od 16. do 18. stoletja.

Lepo vabljeni v našo družbo!

Objavljeno: 30. 12. 2019

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se