Ljubljana
MGML
Plečnik in Stelè: Risar in učenjak
Dr. France Stele in arhitekt Jože Plečnik, ok. 1950 © dokumentacija MGML / Plečnikova zbirka

Plečnikova hiša

Karunova 4–6
1000 Ljubljana

Informacije za programe in vodstva ter rezervacije terminov za zaključene skupine in pedagoške programe:
T 01 24 12 506
E prijava@mgml.si, plecnik@mgml.si 

torek–nedelja: 10:00–18:00
ponedeljek: zaprto
1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

[Poseben režim ob dnevih odprtih vrat]
Ob dnevih odprtih vrat, 8. februarja, 18. maja, na Poletno muzejsko noč (tretjo soboto v juniju) in 3. decembra, so vodeni ogledi Plečnikovega domovanja mogoči le s predhodno prijavo, ki jih običajno sprejemamo dva delovna dni pred posameznim dnevom na prijava@mgml.si. Svetujemo, da za posamezen dan odprtih vrat na naši spletni strani poiščete aktualen opis dogodka z ažurnimi informacijami glede programa in prijav.

Ogled Plečnikove hiše je možen le z vodstvi, ki potekajo vsako polno uro med 10:00 in 18:00. V primeru, da obiskovalci na vodstvu prihajajo iz različnih držav, posamezno vodstvo poteka v dveh jezikih – slovenskem in angleškem.
PRIPOROČAMO: spletni nakup vstopnice in s tem rezervacijo vašega termina lahko opravite tukaj.
Več informacij je na voljo na plecnik@mgml.si ali 01 280 16 04.

(cena vstopnice vključuje ogled stalne in občasne razstave ter vodstvo po Plečnikovem domu)
Odrasli: 8 €
Študenti: 6 €
Dijaki in otroci: 6 €
Odrasli nad 60 let: 6 €
Družine: 18 €
Brezposelni: 6 €
Invalidi: 6 €
Spremljevalci invalidov: brezplačno
ICOM, PRESS, SMD: brezplačno


Ogledi Plečnikove hiše za zaključene skupine v poljubnem terminu se naročajo najmanj 3 delovne dni vnaprej
skupine do vključno 4 osebe: 38 €
skupine nad 4 osebe: 9 €/osebo, znižano 7 €/osebo

Ogled stalne razstave Plečnik. in aktualne občasne razstave (cena ne vključuje vodstva po Plečnikovem domu)
Odrasli: 5 €
Študenti: 3 €
Dijaki in otroci: 3 €
Odrasli nad 60 let: 3 €
Družine: 12 €
Brezposelni:3 €
Invalidi: 3 €
Spremljevalci invalidov: brezplačno
ICOM, PRESS, SMD: brezplačno

Plečnik in Stelè: Risar in učenjak

20. 10. 2023–28. 1. 2024

Na razstavi, ki je nastala v sodelovanju z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU, je skozi bogato ohranjeno korespondenco dr. Franceta Steleta predstavljen tesen strokovni in prijateljski odnos med Plečnikom in Steletom, ki je bil v času gradnje Plečnikovih ljubljanskih projektov odgovorni konservator in vodja spomeniškega urada.

"Sodelovanje med umetnostnimi zgodovinarji in umetniki je dokaj pogosto in kar nekaj primerov najdemo tudi v slovenskem prostoru. Le redko pa takšno sodelovanje sega na toliko različnih področij, kot se je zgodilo v primeru umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta in arhitekta Jožeta Plečnika. Mirno lahko trdimo, da bi bila Plečnikova Ljubljana, ki je bila leta 2021 vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, brez Steletovega sodelovanja precej skromnejša in da bi manjkali nekateri ključni spomeniki," sta ob razstavi poudarila avtorja razstave dr. Vesna Krmelj in dr. Franci Lazarini. Razstavo je spodbudila raziskava Steletovega osebnega korespondenčnega arhiva, ki obsega več kot 23.000 pisem v 17 jezikih, med njimi tudi pisma Jožeta Plečnika, in ki ga danes hrani Biblioteka SAZU.

Čeprav so se osebne vezi med Plečnikom in dobro desetletje mlajšim Steletom prepletle šele po prvi svetovni vojni v Ljubljani, so bila dunajska leta, ki so ju oblikovala, odločilna za povojni razvoj umetnosti in znanosti v obdobju med obema vojnama. Študentje dunajske umetnostnozgodovinske šole (poleg Steleta še Josip Mantuani, Izidor Cankar in Vojeslav Molè) in Wagnerjevega arhitekturnega oddelka na dunajski akademiji (poleg Plečnika še Ivan Vurnik in kot Wagnerjev sodelavec Maks Fabiani) so s svojim občutljivim odnosom do dediščine in vizijo o razvoju mesta imeli pomembno vlogo pri modernizaciji, oblikovanju narodne identitete in vzpostavljanju mesta Ljubljane po principih srednjeevropskih prestolnic.

France Stelè (1886–1972) je na Dunaju študiral umetnostno zgodovino pri slovitem Maxu Dvořáku (1874–1921). Leta 1913 je bil imenovan za deželnega konservatorja za Kranjsko, vendar sta njegovo delo kmalu prekinila prva svetovna vojna in vpoklic na vzhodno fronto. Po prihodu iz ruskega ujetništva (1919), od koder se je vrnil z znanjem številnih jezikov, je ponovno prevzel vodstvo spomeniškega urada, sedaj pristojnega za območje celotne Slovenije (z izjemo Primorske), in v dveh desetletjih mu je uspelo vzpostaviti dobro delujočo, na modernih konservatorskih načelih temelječo in z raziskovalnim delom tesno povezano spomeniškovarstveno službo. S svojim delom Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih (1924) je postavil izhodišče za vse nadaljnje raziskave slovenske umetnosti, kot profesor na Filozofski fakulteti (od leta 1938) je v desetletjih po drugi svetovni vojni vzgojil generacije umetnostnih zgodovinarjev v slovenskem in širšem jugoslovanskem prostoru, hkrati pa je bil prek mednarodnih inštitutov in strokovnih združenj vpet v sodobno znanstveno humanistiko. Zato ga štejemo med pionirje slovenske umetnostne zgodovine, hkrati pa tudi med najvidnejše osebnosti slovenskega kulturnega življenja v času do konca druge svetovne vojne.

 Plečnikova Ljubljana je nastala v tesnem sodelovanju med Plečnikom, Steletom in vodjo mestnega gradbenega urada Matkom Prelovškom, Stelè pa je z mojstrom sodeloval tudi pri prenovi več kulturnih spomenikov, v časopisju je promoviral in zagovarjal njegove stvaritve ter sodeloval pri dveh monumentalnih knjižnih publikacijah o arhitektovih delih (Architectura perennis, 1941; Napori, 1955). Večkrat je bil vezni člen med političnimi trenji in pritiski, tekmovalnostjo arhitektov in stvarnimi možnostmi, tako na primer pri gradnji Univerzitetne knjižnice (danes NUK), kjer se je zavedal, da bi alternativni načrt Ivana Vurnika pri beograjskih oblasteh lahko ogrozil ne le celotni projekt, temveč tudi obstoj Univerze v Ljubljani. Podobno njegovo delovanje lahko opazimo tudi nekaj let kasneje, ko sta se Plečnik in njegov učenec Edvard Ravnikar razšla pri projektu za Moderno galerijo: ohranjena pisma izpričujejo, kako previdno je Stelè jadral med navodili Izidorja Cankarja, kritičnim Plečnikom in mladim Ravnikarjem, ki se je s svojim sodobnim pristopom potegoval za enega v svetovnih arhitekturnih krogih najprestižnejših projektov – galerijo moderne umetnosti.

 Stelè ni skrbel le za plodno sodelovanje in uspešno izvedbo projektov za časa Plečnikovega življenja. Kot sta izpostavila avtorja, je poskrbel tudi za ustrezno vrednotenje arhitektovega dela po njegovi smrti: "Po Plečnikovi smrti, v času, ko njegovo delo ni bilo cenjeno, je Stelè skrbel za ohranitev spomina nanj in za pravilno vrednotenje njegovega opusa. V ta namen je v knjigi Arhitekt Jože Plečnik v Italiji 1898–1899 (1967) opisal srečanje mladega arhitekta z arhitekturno klasiko kot ključnim vzgibom njegovega ustvarjanja. Steletova knjiga ima v raziskovanju arhitektovega življenja in dela osrednje mesto ter pomeni enega od temeljev vseh nadaljnjih študij o Plečniku."


Na razstavi je predstavljeno raznovrstno gradivo iz Plečnikove zbirke MGML, Biblioteke SAZU, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in INDOK centra Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo. Med razstavljenim gradivom so med drugim na ogled Plečnikova pisma Steletu, publikacije, s katerimi je Stele podprl in interpretiral Plečnikovo delo, ter nikoli objavljen Steletov opis Plečnikovega orla, kipca, ki ga je arhitekt oblikoval za prapor katoliškega telovadnega društva Orel in ki ga je Stele smatral "za eno najpopolnejših del slovenske sodobne umetnosti".

Kolofon

PLEČNIK IN STELÈ: Risar in učenjak, občasna razstava, 20. 10. 2023–28. 1. 2024
MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE, PLEČNIKOVA HIŠA, zanje: Blaž Peršin, direktor
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI, zanj: dr. Oto Luthar, direktor
Avtorja razstavedr. Vesna Krmelj, dr. Franci Lazarini
Spremljevalni program v sodelovanju z arhitektom Jankom Rožičem 
Kustosinja razstave: Ana Porok
Produkcija razstave: Maja Kovač
Razstavljeno gradivo: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Plečnikova zbirka; Biblioteka SAZU; ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta; Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center
Fotografije: Blaž Gutman, Andrej Furlan, dokumentacija MGMLdr. France Stele, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center
Oblikovanje: Bojan Lazarevič, Agora Proars
Jezikovni pregled: Katja Paladin
Prevod v angleščino: Matic Šavli
Promocija: Maja Kovač, Nejc Kovačič, Ana Kure
Tehnična postavitev: O.K.vir, Tehnična služba MGML

Razstava  je nastala v okviru raziskovalnega programa Umetnost na Slovenskem v stičišču kultur (P6-0061) ter razis­kovalnega projekta Meščanstvo kot umetnostni naročnik na Kranjskem in Štajerskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja (J6-3136), ki ju iz državnega proračuna financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Plečnikova hiša

Karunova 4–6
1000 Ljubljana

Informacije za programe in vodstva ter rezervacije terminov za zaključene skupine in pedagoške programe:
T 01 24 12 506
E prijava@mgml.si, plecnik@mgml.si 

torek–nedelja: 10:00–18:00
ponedeljek: zaprto
1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

[Poseben režim ob dnevih odprtih vrat]
Ob dnevih odprtih vrat, 8. februarja, 18. maja, na Poletno muzejsko noč (tretjo soboto v juniju) in 3. decembra, so vodeni ogledi Plečnikovega domovanja mogoči le s predhodno prijavo, ki jih običajno sprejemamo dva delovna dni pred posameznim dnevom na prijava@mgml.si. Svetujemo, da za posamezen dan odprtih vrat na naši spletni strani poiščete aktualen opis dogodka z ažurnimi informacijami glede programa in prijav.

Ogled Plečnikove hiše je možen le z vodstvi, ki potekajo vsako polno uro med 10:00 in 18:00. V primeru, da obiskovalci na vodstvu prihajajo iz različnih držav, posamezno vodstvo poteka v dveh jezikih – slovenskem in angleškem.
PRIPOROČAMO: spletni nakup vstopnice in s tem rezervacijo vašega termina lahko opravite tukaj.
Več informacij je na voljo na plecnik@mgml.si ali 01 280 16 04.

(cena vstopnice vključuje ogled stalne in občasne razstave ter vodstvo po Plečnikovem domu)
Odrasli: 8 €
Študenti: 6 €
Dijaki in otroci: 6 €
Odrasli nad 60 let: 6 €
Družine: 18 €
Brezposelni: 6 €
Invalidi: 6 €
Spremljevalci invalidov: brezplačno
ICOM, PRESS, SMD: brezplačno


Ogledi Plečnikove hiše za zaključene skupine v poljubnem terminu se naročajo najmanj 3 delovne dni vnaprej
skupine do vključno 4 osebe: 38 €
skupine nad 4 osebe: 9 €/osebo, znižano 7 €/osebo

Ogled stalne razstave Plečnik. in aktualne občasne razstave (cena ne vključuje vodstva po Plečnikovem domu)
Odrasli: 5 €
Študenti: 3 €
Dijaki in otroci: 3 €
Odrasli nad 60 let: 3 €
Družine: 12 €
Brezposelni:3 €
Invalidi: 3 €
Spremljevalci invalidov: brezplačno
ICOM, PRESS, SMD: brezplačno

Novice

Ta veseli dan kulture 2023 v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane

Vstopite na vlak poln umetnosti in kulturnih doživetij!

21. november 2023

Dogodki

Plečnik in Stelè: zadnje vodstvo po razstavi z avtorjema [VSA MESTA SO ZASEDENA]
Tor
23
Jan 2024
Voden ogled
17:00–18:00
Plečnikova hiša
Plečnik in Stelè: zadnje vodstvo po razstavi z avtorjema [VSA MESTA SO ZASEDENA]
Na dan, ko obeležujemo 152 let od Plečnikovega rojstva, vas vabimo na zadnje vodstvo po razstavi 'Plečnik in Stelè: Risar in učenjak' z avtorjema razstave, dr. Vesno Krmelj in dr. Francijem Lazarinijem, ZRC SAZU.
Plečnik in Stelè: okrogla miza ob zaključevanju razstave
Tor
23
Jan 2024
Pogovor
18:00–19:30
Plečnikova hiša
Plečnik in Stelè: okrogla miza ob zaključevanju razstave
Okrogla miza ob zaključevanju razstave 'Plečnik in Stelè: Risar in učenjak', ki poteka na mojstrov 152. rojstni dan, hkrati obeležuje sto let od izida Steletove ikonične knjige 'Oris zgodovine umetnostni pri Slovencih', ki je leta 1924 izšla pri Novi založbi. Pridružite se nam na zanimivem pogovoru s priznanimi strokovnjaki!
Plečnik in Ljubljana, voden ogled z arhitektom Jankom Rožičem
Sre
10
Jan 2024
Prireditev na prostem, Voden ogled
15:00–17:00
Plečnikova hiša
Plečnik in Ljubljana, voden ogled z arhitektom Jankom Rožičem
Zaradi izjemnega zanimanja bomo v okviru razstave 'Plečnik in Stelè: Risar in učenjak' kar dvakrat ponovili voden ogled Plečnikove Ljubljane s poudarkom na prostorskih sporočilih v družbi arhitekta Janka Rožiča.
Preživite Ta veseli dan kulture 2023 v Plečnikovi hiši
Ned
3
Dec 2023
Voden ogled
10:00–18:00
Plečnikova hiša
Preživite Ta veseli dan kulture 2023 v Plečnikovi hiši
Vabimo vas, da dan, ko se je rodil največji slovenski poet France Prešeren, preživite tudi v hiši, v kateri je ustvarjal največji slovenski arhitekt Jože Plečnik. Na brezplačne (vodene) oglede in ogled dokumentarnega filma lahko pridete od 10.00 pa vse do 18.00.

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se