Ljubljana
MGML

Strokovni posvet s poznavalci, skrbniki in lastniki gradiva o fotografinjah

V Galeriji Jakopič bo v torek, 30. januarja 2024, od 17.00 do 20.30 potekal strokovni posvet, na katerem se bomo družili s poznavalci, skrbniki in lastniki fotografskega gradiva, zbirk in zapuščin, ki jih lahko pripišemo delu fotografinj med leti 1850 in 1950. Posvet bo namenjen predstavitvam posameznih fotografinj in njihovih zapuščin v dveh sklopih, ki jim bosta sledili diskusiji, tudi posamezniki pa bodo imeli priložnost predstaviti gradivo ali opozoriti na podatke o fotografinjah iz tega obdobja, ki ga morebiti hranijo doma kot družinske albume ali zapuščine. Posvet je brezplačen in odprt za širšo javnost.

Torek
30
Jan 2024
Čas: 17:00–20:30
Lokacija: Galerija Jakopič
Odrasli, študenti, seniorji
Razstava  Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950, Galerija Jakopič, 2023
Razstava Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950, Galerija Jakopič, 2023 © Matevž Paternoster / MGML

Od 15. novembra 2023 je v naši galeriji na ogled drugi del razstave Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950, ki se med drugim posveča tudi fotografinjam v tem obdobju. Razstava, ki je v javnosti dobro sprejeta, je potrdila, da je delovanje žensk na področju fotografije slabo raziskano, iskanje gradiva v muzejskih in zasebnih zbirkah pa dokaj težavno početje.

Ker si predstavljamo, da je razstava šele prvi poskus bolj sistematične in širše, vseslovenske predstavitve obravnavane tematike, prepoznavamo ob njej dobro priložnost za nadaljnji razmislek. Ob tem se nadejamo, da bomo s posvetom zbrali dragoceno gradivo, ki bo poznavalcem v pomoč za nadaljnje raziskovanje. Sledi program posveta s kratkimi povzetki tem.

STROKOVNI POSVET S POZNAVALCI, SKRBNIKI IN LASTNIKI GRADIVA O FOTOGRAFINJAH , DELUJOČIH MED  LETOMA 1850 IN 1950

17.00 Uvodni pozdrav kustosinje in vodje Galerije Jakopič dr. Marije Skočir

17.15–18.15 1. del posveta: SKRBNIKI ZBIRK O GRADIVU, KI GA HRANIJO

* Fotografski portreti v Slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (NUK); Urša Kocjan, skrbnica Slikovne zbirke NUK, bo zbirko predstavila na posameznih primerih slovenskih fotografinj iz obdobja 1850–1950
* Vajenke, mojstrice, portretiranke: fotografinje in Maribor; dr. Jerneja Ferlež (Univerzitetna knjižnica Maribor) bo v prispevku predstavila ženske, ki so se izučile pri fotografih in nato odprle lasten atelje ali pa so delovale skupaj z njimi. Izpostavljene bodo Olga Biesik, Ela Plohl in Nada Pelikan, omenjene pa še druge posameznice, ki so se pojavljale v pregledih mariborske fotografske obrtne ponudbe.
* Šaleški fotografinji Fana Vrabič in Josipina Ivanka Vidrih; Mateja Medved (Muzej Velenje) bo predstavila omenjeni fotografinji. Gradivo o Fani Vrabič in Josipini Ivanki Vidrih hranijo v fondih Fototeke Muzeja Velenje, ki sicer vsebuje več kot 247.000 kosov fotografskega gradiva.
* Fotografinje in njihove zapuščine (18501950) v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije; Katarina Jurjavčič (Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije) se bo osredotočila na zapuščino štirih fotografinj, ki jih hranijo v muzejskih fondih: Julijano Šelhaus in Marijo Bavec (ustvarjali in delali sta predvsem v obdobju med obema vojnama in času 2. svetovne vojne), ter Jožico Jeraj in Vero Savič, katerih fotografska dediščina se navezuje na zgodnje povojno obdobje.

18.15–18.35 Diskusija o prispevkih iz 1. dela posveta

18.45–20.00 2. del posveta: DRUŽINSKE ZAPUŠČINE IN OSEBNI VZGIBI RAZISKOVANJA

* Terezija Mostler, fotografinja s Trat; dr. Sonja Bezjak, sociologinja, direktorica Muzeja norosti bo spregovorila o delu fotografinje Terezije Mostler, ki je leta 1907 fotografsko obrt prijavila v Ljubljani, kasneje pa jo je poklicna pot vodila v Trate in sosednji Mureck. Njeno delo še ni bilo celovito raziskano in ovrednoteno.
* Fotohiša Pelikan; Urška Todosovska-Šmajdek in Helena Vogelsang Novak iz Muzeja novejše zgodovine Celje bosta predstavili bogato zbirko Fotohiše Pelikan, ki je v dobri meri predstavljena tudi na naši razstavi. Omeniti velja, da se hiša po temeljiti konservaciji letos odpira za javnost.
* Nada Pelikan Zore; v navezavi na zapuščino Pelikana bo Edvard Ravbar predstavil del ustvarjalnega opusa svoje tašče Nade Pelikan Zore iz njenega fotografskega ateljeja Foto Pelikan v Mariboru. Gre za 10 fotografij zaenkrat neznanih oseb, ki so igrali v mariborskem gledališču in operi verjetno v času od 1945 do 1950.
* Fotografije iz zasebne zbirke; zasebni zbiralec Maksimiljan Košir bo predstavil delo fotografinj Elze Schrettter, Milene Mile Pavlin in Marije Tičar, katerih fotografije hrani v svoji zbirki.
* Ana Jožefa Ciglič Juršič se je za fotografski poklic izučila med 2. svetovno vojno, kot pred njo že brat, kasneje znani fotoreporter pri časopisu Dnevnik, Marjan Ciglič. Kasneje je Ana Jožefa delovala še v Vipavi in Celju. O delu fotografinje je pripovedovala hčeri Raheli Juršič, ki bo z nami delila njeno zgodbo. 

20.00–20.20 Diskusija o prispevkih iz 2. dela posveta

Sledi druženje s posamezniki, ki želijo predstaviti gradivo ali opozoriti na podatke o fotografinjah iz obravnavanega obdobja, ki ga morebiti hranijo doma, kot družinske albume ali zapuščine.

Na dogodek vljudno vabimo tudi vse, ki ste nam gradivo in informacije že poslali, saj je to dobra priložnost za nove uvide in izmenjave.

Posvet je nastal v sodelovanju z institucijami in posamezniki, ki imajo v lasti gradivo o delovanju fotografinj v obravnavanem obdobju. Prispevki so bili zbrani na podlagi poziva Galerije Jakopič, o katerem več izveste TUKAJ.

Sob
15
Jun 2024
Delavnica
Galerija Jakopič • Odrasli, družine, otroci, študenti, seniorji
Sob
15
Jun 2024
Voden ogled
Galerija Jakopič • Odrasli, študenti, seniorji
Ned
16
Jun 2024
Voden ogled
Galerija Jakopič • Odrasli, družine, študenti, seniorji
Ned
23
Jun 2024
Voden ogled
Galerija Jakopič • Odrasli, družine, študenti, seniorji
Čet
27
Jun 2024
Delavnica
Galerija Jakopič • Otroci

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se