Ljubljana
MGML

Tone Stojko: Telo v igri

Katalog razstave "Telo v igri" Toneta Stojkota, mojstra fotografije, ki se z eksperimentom ženskega akta ukvarja vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, v fotografski medij vnaša gestualnost in abstrakcijo – razsežnosti, značilni za slikarstvo.  

"Izginjanje telesa se dogaja skozi zabrisovanje meja telesne forme. Tovrstna abstrakcija prinaša s seboj tudi desubjektivacijo, v beg so pognane socialne in kulturne reprezentacije. Telo se le še alegorično prikazuje v igri svetlobe in senc. Silhuete teles s fotografij so videti kot ljubke prikazni. Kljub očitni težnji, pokazati golo žensko telo kot estetsko formo, pri Stojku ta ni uokvirjena v simetrično kompozicijo, saj je vselej prisoten vidik razkroja simetrije. Zabrisi ženskih teles pričajo o njihovi prezenci prek medijsko posredovanih zamrznjenih trenutkov gibanja. Zabris telesa v podobi pa je lahko tudi aluzija na številne zabrise ženskih teles tako v pretekli kot tudi v sedanji družbeni stvarnosti. Na liniji prezenca – izginotje – reprezentacija vzajemno potekata zabrisovanje in zapisovanje gibajočega se telesa." (dr. Mojca Puncer iz uvodnega besedila kataloga) 


Cena: 11 €

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič
Izid: april 2011
Fotografije: Tone Stojko
Besedila: Marija Skočir, Andrej Medved, dr. Mojca Puncer
Urednica: Marija Skočir
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Design)
Prevodi: Marjana Karer, Arven Šakti Kralj Szomi, Polona Mertelj, Ivan Markovič, Sara Trampuž
Lektura besedil: Katja Paladin, Murray Bales, Kristina Ličen
Tisk: Božnar & Partner, Ljubljana
Naklada: 600
Število strani: 128
Število reprodukcij: 82

Tone Stojko: Telo v igri
© Matevž Paternoster/MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se