Ljubljana
MGML

Damjan Gale: Arhitekt svetlobe

Ob razstavi "Damjan Gale: Arhitekt svetlobe" je izšla prva pregledna monografija o Galetovem delu, ki prinaša več kot 180 črno-belih in barvnih fotografij. 

Damjan Gale "je razvil največje mojstrstvo v črno-beli arhitekturni fotografiji, v kateri so sence dejansko izraz svetlobe. Na njegovih fotografijah se poudarjeno ugleda arhitektura kot umetnost oblikovanja polnih in votlih prostorskih teles, kot jih zaznavamo v svetlobi. Ta se v celoti razkriva v detajlih, v katere se svetloba ujame v določenem trenutku. Njegova fotografija dokazuje, da omogoča črno-belo fotografiranje bolj doživeto osebno izkušnjo, ki terja od fotografa več občutka za poglobljeno zaznavanje in doživljanje sveta." (prof. Janez Koželj iz uvodnega besedila monografije)


Cena: 32 €

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič
Izid: marec 2017
Umetnik: Damjan Gale
Urednica: Marija Skočir
Besedila: Janez Koželj, Marija Skočir
Izbor fotografij: Matevž Paternoster, Marija Skočir
Dokumentacija: Arhiv Damjana Galeta, Julija Hoda, Petra Radoja
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Obdelava in priprava fotografij: Tina Dacar, Matevž Paternoster, Igor Stanonik (HiFi ColorStudio)
Prelom: Marjan Božič
Prevodi: Marjana Karer
Lektura slovenskih besedil: Katja Paladin
Lektura angleških besedil: Murray Bales
Tisk: Gorenjski tisk storitve, Kranj
Natisnjeno na: GardaPat 13 KIARA, 150 g/m2, Europapier Alpe, d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
Število strani: 256

Damjan Gale: Arhitekt svetlobe

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se