Ljubljana
MGML

Tone Lapajne: Spomin zemlje

Razstava "Tone Lapajne: Spomin zemlje" je umetnikova prva pregledna razstava in jo prvič spremlja publikacija, v kateri so osvetljene vse njegove faze in ciklusi. 

Publikacijo, ki jo je uredila Marija Skočir, je oblikovno zasnoval Bojan Lazarevič, osrednji besedili sta napisali Barbara Savenc in dr. Nadja Zgonik, barvne fotografije pa je posnel Matevž Paternoster; dodaten pomen ji daje prvič na enem mestu zbrana temeljna podatkovna baza o umetniku, ki sta jo na podlagi umetnikovega arhiva in drugih razpoložljivih arhivskih virov pripravili Julija Hoda in Petra Radoja.


Cena: 34 €

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljana, Galerija Jakopič
Izid: november 2016
Umetnik: Tone Lapajne
Urednica: Marija Skočir
Besedila: Tone Peršak, Barbara Savenc, dr. Nadja Zgonik
Dokumentacija: Julija Hoda, Petra Radoja
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Prelom: Marjan Božič
Fotografije: Matevž Paternoster (MGML), Matija Pavlovec (MG), Egon Kaše, Gašper Mrak,
Tihomir Pinter, Miroslav Zdovc, Joco Žnidaršič
Obdelava in priprava fotografij: Tina Dacar, Matevž Paternoster
Prevodi: Arven Šakti Kralj Szomi (str. 69–79), Polonca Mesec
Lektura slovenskih besedil: Katja Paladin
Lektura angleških besedil: Murray Bales, Andrew Tomlin
Tisk: R-tisk, Ljubljana
Natisnjeno na: GardaPat 13 KIARA, 150 g/m2, Europapier Alpe, d.o.o., Ljubljana
Naklada: 300
Število strani: 272
Število reproduciranih del: 161

Tone Lapajne: Spomin zemlje

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se