Ljubljana
MGML

Sebastião Salgado: Geneza

Razstavo "Sebastião Salgado: Geneza" spremlja vodnik, ki bralce popelje skozi 12 izbranih Salgadovih fotografij. 

"Velikokrat sem fotografiral zgodbe, ki kažejo uničevanje našega planeta. Zatem sem imel idejo, fotografirati tovarne, ki onesnažujejo okolje, in pokazati vsa smetišča tega sveta. A na koncu sem prišel do zaključka, da je edina pot, ki lahko vliva spodbudo in upanje, pokazati podobe neokrnjenih koščkov planeta – in tako videti njegovo nedolžnost." (Sebastião Salgado)


Cena: 8 €

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič
Izid: maj 2016
Umetnik: Sebastião Salgado
Besedila: Blaž Peršin, Marija Skočir
Fotografije: Sebastião Salgado / Amazonas Images
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Prevodi: Marjana Karer
Lektura slovenskih besedil: Katja Paladin
Lektura angleških besedil: Murray Bales
Tisk: R-tisk, Ljubljana
Tiskano na okolju prijaznem, brezlesnem, brezkislinskem, ECF-, PEFC- in FSC-certificiranem papirju: GardaPat 13 BIANKA, 150 g/m2 in Fedrigoni Tintoretto Ceylon, 250 g/m2. Natisnjeno z barvami, izdelanimi na rastlinski osnovi.
Naklada: 800
Število strani: 65

Sebastião Salgado: Geneza

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se