Ljubljana
MGML

Na drugi strani. 2 del: Identiteta

Prispevki v drugem delu publikacije »Na drugi strani« ponujajo pogled na slovensko reportažno fotografijo skozi prizmo identitete. Besedil ne druži skupen pristop – nekatera izhajajo iz dela posameznih fotografov, druga iz publikacij, prav tako ne obravnavajo enakih časovnih izsekov, nekatera pa gledajo na reportažno fotografijo onstran ozke definicije fotoreportažne vrste.

Družita jih skupno krovno razumevanje značilnosti identitetnih procesov in zavedanje o umeščenosti reportažne fotografije vanje. Njihova raznolikost je hkrati opozorilo in povabilo. Opozorilo, da kompleksnih tem ne moremo zreducirati na preproste pripovedi, in povabilo k široki, večplastni interpretaciji vizualnega materiala. Fotoreportaži je primat dan v drugem, kataloškem delu te publikacije, kjer so fotoreportaže reproducirane ne kot fotografije, temveč kot novinarske zgodbe, torej v originalni pojavni obliki, s spremljevalnimi besedili in vsemi omejitvami reprodukcije v tisku.

Avtorji besedil: mag. Meta Krese, dr. Tanja Petrović, dr. Ilija Tomanić Trivundža, dr. Matjaž Uršič, dr. Ksenija Vidmar Horvat, dr. Marko Zajc


Cena: 15 € (Cena kompleta: 50 €)

Založili: Muzej in galerije mesta Ljubljane v sodelovanju s Centrom za raziskovanje družbenega komuniciranja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in zavodom Membrana - Revija Fotografija
Izid: februar 2021
Avtorji projekta in uredniški odbor: dr. Jan Babnik (Membrana), Marija Skočir (MGML), dr. Ilija Tomanić Trivundža (FDV)
Strokovni sodelavki: Julija Hoda (MGML), Nika Perne
Uredila: Julija Hoda, dr. Ilija Tomanić Trivundža
Recenzenti: dr. Irena Reifová (Karlova univerza v Pragi), dr. Mitja Velikonja (Univerza v Ljubljani)
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Prelom: Marjan Božič
Reproduciranje slikovnega gradiva in fotografije razstave: Matevž Paternoster
Prevodi v angleščino: Lukas Debeljak, Erica Johnson Debeljak, Polona Mesec, Maja Visenjak Limon, Jaka Andrej Vojevec
Lektura slovenskega besedila: Katja Paladin
Lektura angleškega besedila: Paula Kirby, Terry Troy Jackson
Tisk: R-tisk
Naklada: 300
Število strani: 138

Nakup publikacij >> shop.mgml

Na drugi strani. 2 del: Identiteta

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se