Ljubljana
MGML

Galerija Tobačna predstavlja program za leto 2021

Galerija Tobačna bo v letu 2021 nadaljevala z vpogledom v manjše projekte pomembnih ustvarjalcev srednje in mlajše generacije, ki s pomočjo eksperimenta in novih prijemov produkcije pomembno prispevajo k vitalnosti domače in tuje ustvarjalnosti. Leto se začenja z razstavo Maje Smrekar, nato pa se bodo zvrstile predstavitve Constanze Ruhm, Polonce Lovšin, Danila Milovanovića, Saše Spačal in Neže Knez.

Maja Smrekar, Optična motnja, Galerija Tobačna, 2020
Maja Smrekar, Optična motnja, Galerija Tobačna, 2020 © Maja Smrekar

Galerija Tobačna bo v letu 2021 nadaljevala z vpogledom v manjše projekte pomembnih ustvarjalcev srednje in mlajše generacije, ki s pomočjo eksperimenta in novih prijemov produkcije pomembno prispevajo k vitalnosti domače in tuje ustvarjalnosti.

Leto se v Galeriji Tobačna začenja z razstavo Maje Smrekar z naslovom Optična motnja. Izhodišče za projekt je fotografija iz arhiva umetnice, ki prikazuje lovca na konju pred domačo hišo. Postavitev se drži načel diorame tako v združevanju različnih materialov, med katere nujno sodi taksidermija, kot tudi v razvrstitvi objektov v več planov pred dvodimenzionalno kuliso.

Sledi predstavitev Polonce Lovšin, ki bo v dokumentarni obliki in z obsežnim katalogom predstavila serijo projektov Gibanje za javni govor, ki jih je v preteklih letih izvedla v več mestih, in sicer v Mariboru, v Strasbourgu, Feldbachu, Kočevju in Ljubljani. Osrednjo točko projekta predstavlja govorniški oder, na katerem povabljeni govorci sodelujejo s svojimi recitali, pevskimi in glasbenimi nastopi ter gibalnimi akcijami. Tako oder postane prostor javnega izražanja misli, vendar brez aktivnih poslušalcev izzvenijo v tišini.

Polona Tratnik se bo v Galeriji Tobačna predstavila s projektom Égalité, ki se referira na pandemijo Covid-19, ko so se nekatere države znašle v situaciji, ko se je bilo medicinsko osebje primorano soočati z vprašanjem pravične oziroma ustrezne razporeditve zdravstvenih virov. Projekt izziva razmislek o naši družbi kot razsvetljenski in demokratični v današnjih razmerah in dileme, s katerimi se je doslej soočala medicinska stroka, poglablja ter naslavlja na širšo družbo. 

Sledi predstavitev Danila Milovanovića, ki se v svoji praksi v glavnem izraža v javnem prostoru, pri čemer umetniški koncept določi medij in pristop. Raziskuje zlasti značilnosti urbane krajine v odnosu do narave in kulture, kot tudi možnosti umetniške dejavnosti in intervencije v javnem prostoru. Rezultati teh intervencij so tako poetične kot bolj radikalne, aktivistične geste, ki jih v dinamiki javnih prostorov lahko zlahka spregledamo ali ostanejo neopažene.

Leto se zaključuje z razstavo Saše Spačal z naslovom MycoMythologies, ki predstavlja serijo mitoloških zgodb, video esejev in strojev, s katerimi umetnica obravnava planetarni metabolizem, specifično pa vprašanje, kako lahko glive pripomorejo človeku pri razmišljanju o možnostih sodelovanja in povezovanja.


Objavljeno: 28. 12. 2020

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se