Ljubljana
MGML

Revija Fotoantika poziva avtorje k oddaji prispevkov o fotografiji

skrajni rok za oddajo je 15. marec 2024

Večdisciplinarna revija Fotoantika, ki izhaja že od leta 1979, je objavila poziv za objavo strokovnih prispevkov s področja zgodovine fotografije in fotografskih zapuščin. Zainteresirani avtorji oz. avtorice prispevke po elektronski pošti pošljite najkasneje do 15. marca 2024 po elektronski pošti fotoantika@muzej-nz.si.

None

Revija Fotoantika je namenjena objavi strokovnih prispevkov s področja zgodovine fotografije in fotografskih zapuščin. Izhaja enkrat letno od leta 1979 in je večdisciplinarna. Izzide predvidoma v začetku junija (v času prireditve Fotoantika, ki jo organizira Društvo fotografov Slovenije).

Tematsko je revija razdeljena na več vsebinskih sklopov z osrednjim tematskim sklopom o zgodovini (slovenske) fotografije. V njej so obravnavani tudi teoretični pogledi na fotografijo, delovanja ustanov, galerij in društev, neobjavljene in obujene fotoreportaže, prispevki o fotografski opremi, recenzije in intervjuji.

Prispevke pregleda uredniški odbor, ki ga od novembra 2022 sestavljajo: dr. Jan Babnik (Zavod Membrana), Zoran Gregorič (Društvo fotografov Slovenije), dr. Primož Lampič (Muzej za arhitekturo in oblikovanje), dr. Marija Skočir (Muzej in galerije mesta Ljubljane), dr. Rebeka Vidrih (UL, Filozofska fakulteta) in Andreja Zupanec Bajželj (Muzej novejše zgodovine Slovenije).

K prijavi prispevkov v elektronski obliki na fotoantika@muzej-nz.si vabimo vse, ki vas zanima problematika zgodovine fotografije in fotografskih zapuščin.

Več informacij je na voljo v spodnjih dokumentih:
Poziv za oddajo prispevkov Fotoantika 
Navodila avtorjem prispevkov za revijo Fotoantika

Objavljeno: 12. 12. 2023

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se