Ljubljana
MGML

Delček razstave Črkovna vrsta Plecnik lahko odnesete tudi domov

Ob razstavi 'Črkovna vrsta Plecnik', ki se osredotoča na nastanek nove, unikatne črkovne vrste, navdihnjene s strani ustvarjanja arhitekta Jožeta Plečnika, je v trgovini Plečnikove hiše na voljo tudi manjši katalog. Ta osvetljuje celovitost procesa nastajanja nove črkovne vrste, kot sta se ga lotili njeni avtorici, mladi grafični oblikovalki Alja Herlah in Krista Likar.

None
© Type Salon

Knjižica z naslovom 'Plecnik. Črkovna vrsta, oblikovana na podlagi arhivske zbirke ročno izrisanih črk Jožeta Plečnika' razkriva zgodbo o nastanku nove črkovne vrste Plecnik. Kot sta med drugim zapisali avtorici, je Plečnik »svoje projekte vse od začetnega arhitekturnega načrta do končnih detajlov na zgradbi načrtoval celostno in skrbno, pri čemer je pozornost posvečal tudi napisom; ti sledijo enotnemu konceptu in ustvarjajo premišljeno zaključeno celoto. Napisi na spomenikih, knjižni prelomi, naslovnice, oprema načrtov, ekslibrisi, dodatki v obliki ornamentov, inicialk – tudi to so bogata Plečnikova dela, ki so močno vplivala na slovensko tipografijo. Novonastala črkovna vrsta predstavlja tipografsko zapuščino in prispeva k razvoju slovenske tipografije kot prepoznavnega vizualnega prikaza slovenskega jezika.«

Knjižica je natisnjena v slovenskem in angleškem jeziku, zanjo pa je potrebno odšteti 19 evrov.

Format: 140 x 210 mm
Jezik: slovenski in angleški
Število strani: 60
ISBN: 978-961-95428-0-4

KOLOFON
PLECNIK
Črkovna vrsta, oblikovana na podlagi arhivske zbirke ročno izrisanih črk Jožeta Plečnika

Založnik: Type Salon, zavod za razvoj pisav in tipografske kulture, Ljubljana
Urednici: Alja Herlah, Krista Likar
Avtorica besedila: Alja Herlah, Type Salon
Oblikovanje preloma: Krista Likar, Type Salon
Lektura: Katja Paladin
Besedilo je stavljeno v črkovni vrsti Plecnik, Type Salon
Tisk: Bori d. o. o.
Naklada: 50
Papir naslovnice: Color Style – Copper Orange
Ljubljana, 2021

Objavljeno: 14. 9. 2021

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se